simple [Doki-Doki]
Terminée en 10 tomes
Giga Tokyo Toybox 1
11 mars 2009
Giga Tokyo Toybox 2
6 mai 2009
Giga Tokyo Toybox 3
16 sept. 2009
Giga Tokyo Toybox 4
2 déc. 2009
Giga Tokyo Toybox 5
25 août 2010
Giga Tokyo Toybox 6
6 avril 2011
Giga Tokyo Toybox 7
13 juin 2012
Giga Tokyo Toybox 8
10 oct. 2012
Giga Tokyo Toybox 9
8 janv. 2014
Giga Tokyo Toybox 10
20 août 2014
Ajouter à ma collection
simple [Gentosha]
Terminée en 10 tomes
Giga Tokyo Toybox 1
24 mars 2007
Giga Tokyo Toybox 2
22 sept. 2007
Giga Tokyo Toybox 3
24 oct. 2008
Giga Tokyo Toybox 4
24 juin 2009
Giga Tokyo Toybox 5
23 janv. 2010
Giga Tokyo Toybox 6
24 août 2010
Giga Tokyo Toybox 7
24 août 2011
Giga Tokyo Toybox 8
24 mars 2012
Giga Tokyo Toybox 9
25 déc. 2012
Giga Tokyo Toybox 10
24 sept. 2013
Ajouter à ma collection