Simple [Kurokawa]
14 / 14 - en cours
Ultraman 1
11 juin 2015
Ultraman 2
2 juil. 2015
Ultraman 3
12 nov. 2015
Ultraman 4
10 mars 2016
Ultraman 5
7 juil. 2016
Ultraman 6
13 oct. 2016
Ultraman 7
9 févr. 2017
Ultraman 8
6 juil. 2017
Ultraman 9
8 févr. 2018
Ultraman 10
14 juin 2018
Ultraman 11
15 nov. 2018
Ultraman 12
11 avril 2019
Ultraman 13
10 oct. 2019
Ultraman 14
20 août 2020
Ajouter à ma collection
Simple [Shogakukan]
13 / 14 - en cours
Ultraman 1
6 sept. 2012
Ultraman 2
5 mars 2013
Ultraman 3
5 sept. 2013
Ultraman 4
5 mars 2014
Ultraman 5
5 nov. 2014
Ultraman 7
29 déc. 2015
Ultraman 8
5 juil. 2016
Ultraman 9
29 déc. 2016
Ultraman 10
5 juil. 2017
Ultraman 11
5 déc. 2017
Ultraman 13
5 mars 2019
Ajouter à ma collection