Première édition [Tonkam]
Terminée en 18 tomes
Fushigi Yûgi 1
1 avril 1998
Fushigi Yûgi 2
1 mai 1998
Fushigi Yûgi 3
1 juin 1998
Fushigi Yûgi 4
1 juil. 1998
Fushigi Yûgi 5
1 août 1998
Fushigi Yûgi 6
1 oct. 1998
Fushigi Yûgi 7
1 nov. 1998
Fushigi Yûgi 8
1 déc. 1998
Fushigi Yûgi 9
1 janv. 1999
Fushigi Yûgi 10
1 févr. 1999
Fushigi Yûgi 11
1 mars 1999
Fushigi Yûgi 12
1 avril 1999
Fushigi Yûgi 13
1 mai 1999
Fushigi Yûgi 14
1 juin 1999
Fushigi Yûgi 15
1 juil. 1999
Fushigi Yûgi 16
1 août 1999
Fushigi Yûgi 17
1 oct. 1999
Fushigi Yûgi 18
1 nov. 1999
Ajouter à ma collection
SIMPLE [Tonkam]
Terminée en 18 tomes
Fushigi Yûgi 1
1 janv. 1970
Fushigi Yûgi 2
1 janv. 1970
Fushigi Yûgi 3
1 janv. 1970
Fushigi Yûgi 4
1 janv. 1970
Fushigi Yûgi 5
1 janv. 1970
Fushigi Yûgi 6
1 janv. 1970
Fushigi Yûgi 7
1 janv. 1970
Fushigi Yûgi 8
1 janv. 1970
Fushigi Yûgi 9
1 janv. 1970
Fushigi Yûgi 10
1 janv. 1970
Fushigi Yûgi 11
1 janv. 1970
Fushigi Yûgi 12
1 janv. 1970
Fushigi Yûgi 13
1 janv. 1970
Fushigi Yûgi 14
1 janv. 1970
Fushigi Yûgi 15
1 janv. 1970
Fushigi Yûgi 16
1 janv. 1970
Fushigi Yûgi 17
1 janv. 1970
Fushigi Yûgi 18
1 janv. 1970
Ajouter à ma collection
Anniversaire [Tonkam]
Terminée en 1 tomes
Fushigi Yûgi 1
18 juin 2008
Ajouter à ma collection
COFFRET STARTER [Tonkam]
Terminée en 1 tomes
Fushigi Yûgi 1
1 janv. 1970
Ajouter à ma collection
simple [Shogakukan]
Terminée en 18 tomes
Fushigi Yûgi 1
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 2
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 3
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 4
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 5
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 6
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 7
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 8
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 9
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 10
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 11
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 12
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 13
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 14
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 15
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 16
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 17
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 18
31 juil. 2008
Ajouter à ma collection
Deluxe [Shogakukan]
Terminée en 9 tomes
Fushigi Yûgi 1
26 sept. 2001
Fushigi Yûgi 2
26 sept. 2001
Fushigi Yûgi 3
26 oct. 2001
Fushigi Yûgi 4
26 nov. 2001
Fushigi Yûgi 5
20 déc. 2001
Fushigi Yûgi 6
26 janv. 2002
Fushigi Yûgi 7
26 févr. 2002
Fushigi Yûgi 8
26 mars 2002
Fushigi Yûgi 9
24 avril 2002
Ajouter à ma collection
Américaine [Viz media]
Terminée en 18 tomes
Fushigi Yûgi 1
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 2
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 3
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 4
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 5
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 6
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 7
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 8
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 9
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 10
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 11
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 12
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 13
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 14
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 15
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 16
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 17
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 18
31 juil. 2008
Ajouter à ma collection
Allemande [Egmont manga]
Terminée en 18 tomes
Fushigi Yûgi 1
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 2
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 3
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 4
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 5
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 6
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 7
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 8
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 9
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 10
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 11
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 12
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 13
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 14
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 15
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 16
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 17
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 18
31 juil. 2008
Ajouter à ma collection
Américaine VIZBIG Edition [Viz media]
Terminée en 6 tomes
Fushigi Yûgi 1
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 2
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 3
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 4
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 5
31 juil. 2008
Fushigi Yûgi 6
31 juil. 2008
Ajouter à ma collection