Les séries manga du genre Comédie dramatique

Voici les séries manga du genre comédie dramatique répertoriées sur Manga Sanctuary.
671 séries manga du genre comédie dramatique sont actuellement référencées dans notre base de données.Les autres genres :
Animal X - Aragami no Ichizoku
Manga de 1990
Ami SUGIMOTO
Ami SUGIMOTO
Animal X - Daichi no Okite
Manga de 1994
Ami SUGIMOTO
Ami SUGIMOTO
Animal X - Genshi Sairai
Manga de 1997
Ami SUGIMOTO
Ami SUGIMOTO
Arte
Série TV animée de 2020
Reiko YOSHIDA
Takayuki HAMANA
Chieko MIYAKAWA
Goro ITO
SEVEN ARCS PICTURES
CANIS -Dear Hatter-
Manga de 2015
ZAKK
ZAKK
CANIS -Dear Mr.Rain-
Manga de 2013
ZAKK
ZAKK
Daddy, please fall in love
Manga de 2011
Kyô KITAZAWA
Kyô KITAZAWA
Dash!
Manga de 2006
Isaku NATSUME
Isaku NATSUME
Food wars - L'Étoile
Manga de 2015
Shun SAEKI
Akitoki TAIKI
Yûto TSUKUDA
Michiko ITO
Yuki MORISAKI
Given
Manga de 2013
Natsuki KIZU
Natsuki KIZU
Happy Go-Lucky Days
Série TV animée de 2020
Yoriko TOMIA
Takuya SATO
Haruka SAGAWA
LIDEN FILMS
Iberico Pork and slave love
Manga de 2014
SHOOWA
Kakushigoto
Série TV animée de 2020
Takashi AOSHIMA
Yuuta MURANO
Shuuhei YAMAMOTO
Yukari HASHIMOTO
AJIADO
La légende de Korra Livre 2: Esprits
Série TV animée de 2013
Love & Lies
Manga de 2014
Musawo TSUMUGI
Musawo TSUMUGI
Love, Be Loved, Leave, Be Left
Film de 2020
Erika YOSHIDA
Toshimasa KUROYANAGI
Yuu YAMASHITA
Yumi NOMI
A-1 PICTURES
Ma gamine, la fac et moi
Manga de 2004
Riku KURITA
Riku KURITA
Magic Kaito 1412
Série TV animée de 2014
Toshiya ONO
Kunihiko OKADA
Susumu KUDO
Gosho AOYAMA
Taku IWASAKI
A-1 PICTURES
March comes in like a lion
Série TV animée de 2016
Akiyuki SHINBŌ
Nobuhiro SUGIYAMA
Chica UMINO
Yukari HASHIMOTO
SHAFT