Les séries manga du genre Caricature

Voici les séries manga du genre caricature répertoriées sur Manga Sanctuary.
35 séries manga du genre caricature sont actuellement référencées dans notre base de données.Les autres genres :
DD Hokuto no Ken 2
Série TV animée de 2015
Akitaro DAICHI
Yoshiyuki OKAMURA
Tetsuo HARA
Masayuki SEKINE
Jun ABE
Seiji MUTô
Yoshiko NAKAJIMA
Kōhei YAMAMOTO
Tatsuya MIGUCHI
Hachune Miku no Nichijou Roipara
Manga de 2009
OTOMANIA
TAMAGO
ONTAMA
OTOMANIA
TAMAGO
Hetalia: Axis Powers
Web-série de 2009
Takuya HIRAMITSU
Bob SHIRAHATA
Masaaki KAWANAMI
Hidekazu HIMARUYA
STUDIO DEEN
Hetalia: The Beautiful World
Web-série de 2013
Kazuyuki FUDEYASU
Hiroshi WATANABE
Mariko OKA
Hidekazu HIMARUYA
STUDIO DEEN
Hetalia: The World Twinkle
Web-série de 2015
Kazuyuki FUDEYASU
Hiroshi WATANABE
Mariko OKA
Hidekazu HIMARUYA
STUDIO DEEN
Hetalia: World Series
Web-série de 2010
Takuya HIRAMITSU
Bob SHIRAHATA
Masaaki KAWANAMI
Hidekazu HIMARUYA
STUDIO DEEN
Inferno cop
Web-série de 2012
Akira AMEMIYA
Shigeto KOYAMA
TRIGGER
COMIX WAVE FILMS
Jean-Luc No Insoumission
Global manga de 2017
David CHABANT
David CHABANT
Jean-Luc No Revolution
Global manga de 2016
David CHABANT
David CHABANT
Manga Moods
Artbook de 2006
Saori TAKARAI
Saori TAKARAI
Shinobu SENDAI