Tora wa Amaku Kiba de Kamu

simple [Shogakukan]
Terminée en 2 tomes
Tora wa Amaku Kiba de Kamu 1
26 mars 2010
Tora wa Amaku Kiba de Kamu 2
26 mai 2010
Ajouter à ma collection