Kannazuki No Miko: Destiny of Shrine Maiden

USA [Tokyopop]
Terminée en 2 tomes
Kannazuki No Miko: Destiny of Shrine Maiden 1
1 oct. 2004
Kannazuki No Miko: Destiny of Shrine Maiden 2
25 juin 2005
Ajouter à ma collection