One-Punch Man

Simple [Kurokawa]
25 / 26 - en cours
One-Punch Man 1
14 janv. 2016
One-Punch Man 2
10 mars 2016
One-Punch Man 3
9 juin 2016
One-Punch Man 4
8 sept. 2016
One-Punch Man 5
8 déc. 2016
One-Punch Man 6
9 mars 2017
One-Punch Man 7
8 juin 2017
One-Punch Man 8
14 sept. 2017
One-Punch Man 9
7 déc. 2017
One-Punch Man 10
8 mars 2018
One-Punch Man 11
14 juin 2018
One-Punch Man 12
13 sept. 2018
One-Punch Man 13
6 déc. 2018
One-Punch Man 14
14 févr. 2019
One-Punch Man 15
9 mai 2019
One-Punch Man 16
4 juil. 2019
One-Punch Man 17
10 oct. 2019
One-Punch Man 18
5 déc. 2019
One-Punch Man 19
5 mars 2020
One-Punch Man 20
18 juin 2020
One-Punch Man 21
10 sept. 2020
One-Punch Man 22
14 janv. 2021
One-Punch Man 23
16 sept. 2021
One-Punch Man 24
10 mars 2022
One-Punch Man 25
15 déc. 2022
One-Punch Man 26
9 mars 2023
Ajouter à ma collection
Coffret [Kurokawa]
1 / 1 - en cours
One-Punch Man 1
10 nov. 2016
Ajouter à ma collection
Coffret 2017 [Kurokawa]
1 / 1 - en cours
One-Punch Man 1
12 oct. 2017
Ajouter à ma collection
Collector [Kurokawa]
25 / 23 - en cours
One-Punch Man 23
16 sept. 2021
One-Punch Man 25
15 déc. 2022
Ajouter à ma collection
Coffret 1 à 3 - 2021 [Kurokawa]
1 / 1 - en cours
One-Punch Man 1
14 oct. 2021
Ajouter à ma collection
Simple [Shueisha]
27 / 27 - en cours
One-Punch Man 1
9 déc. 2012
One-Punch Man 2
9 déc. 2012
One-Punch Man 3
4 avril 2013
One-Punch Man 4
2 août 2013
One-Punch Man 5
4 déc. 2013
One-Punch Man 6
2 mai 2014
One-Punch Man 7
4 déc. 2014
One-Punch Man 8
3 avril 2015
One-Punch Man 9
4 août 2015
One-Punch Man 10
4 déc. 2015
One-Punch Man 11
3 juin 2016
One-Punch Man 12
2 déc. 2016
One-Punch Man 13
4 avril 2017
One-Punch Man 14
4 août 2017
One-Punch Man 15
4 déc. 2017
One-Punch Man 16
4 avril 2018
One-Punch Man 17
3 août 2018
One-Punch Man 18
4 déc. 2018
One-Punch Man 19
4 avril 2019
One-Punch Man 20
4 juil. 2019
One-Punch Man 21
4 déc. 2019
One-Punch Man 22
4 sept. 2020
One-Punch Man 23
4 janv. 2021
One-Punch Man 24
3 déc. 2021
One-Punch Man 25
2 mai 2022
One-Punch Man 26
3 juin 2022
One-Punch Man 27
7 nov. 2022
Ajouter à ma collection
Simple [Viz media]
7 / 26 - en cours
One-Punch Man 1
19 nov. 2015
One-Punch Man 2
1 sept. 2015
One-Punch Man 7
5 juil. 2016
Ajouter à ma collection
Simple [Ivréa]
13 / 26 - en cours
One-Punch Man 1
1 déc. 2015
One-Punch Man 2
1 févr. 2016
One-Punch Man 3
1 mars 2016
One-Punch Man 4
1 avril 2016
One-Punch Man 5
2 mai 2016
One-Punch Man 6
1 juin 2016
One-Punch Man 7
1 juil. 2016
One-Punch Man 8
1 août 2016
One-Punch Man 9
1 sept. 2016
One-Punch Man 10
1 oct. 2016
One-Punch Man 11
1 nov. 2016
One-Punch Man 12
2 janv. 2017
One-Punch Man 13
2 mai 2017
Ajouter à ma collection
Simple [Kazé Manga Allemagne]
16 / 26 - en cours
One-Punch Man 13
2 août 2018
One-Punch Man 15
6 déc. 2018
One-Punch Man 16
7 févr. 2019
Ajouter à ma collection
Coffret [Kazé Manga Allemagne]
1 / 5 - en cours
One-Punch Man 1
4 avril 2017
Ajouter à ma collection