Espace membre de OLIMan

Personnalités dont il est fan Voici la liste des personnalités dont ce membre est fan.


Il est fan de 34 personnalités.


Nom Fan depuis Nombre de fans

A

ARAKI Hirohiko 02/11/2015 124

F

FUJISAWA Tôru 24/09/2016 174
FUJITA Kazuhiro 02/09/2017 13

G

GOGéTA JR 05/07/2016 2

H

HIRATA Hiroshi 06/03/2017 29

I

INOUE Takehiko 02/11/2015 186

K

KAKIZAKI Masasumi 27/01/2017 57
KASHIKI Takuto 07/11/2016 6
KATSURA Masakazu 24/01/2016 151
KIM Young oh 11/10/2016 5
KODAMA Yuuki 07/10/2016 19

M

MADHOUSE 02/11/2015 1
MIURA Kentaro 02/11/2015 184
MORIKAWA George 24/05/2016 23
MURATA Yusuke 02/11/2015 63

N

NADOU 22/04/2016 3
NAGAKURA Hiroko 22/07/2016 4
NAKAMARU Yôsuke 02/11/2015 6
NAKASHIMA Kazuki 07/02/2017 1

O

ODA Eiichiro 05/11/2015 481
OHTSUKA Tommy 09/11/2016 1
OTOMO Katsuhiro 08/06/2016 65

S

SEGAWA Masaki 03/06/2016 9
SHIMABUKURO Mitsutoshi 12/05/2016 8
SOBRAL Patrick 22/04/2016 4
SUZUKI Nakaba 26/09/2016 30

T

TAKAHASHI Shinsuke 03/10/2016 2
TORIYAMA Akira 28/04/2016 339

W

WATSUKI Nobuhiro 02/11/2015 52
WAZARAI Shizuya 07/11/2016 1

Y

YAMADA Fûtaro 03/06/2016 5
YAMAGUCHI Takayuki 27/01/2017 3
YOUNG JIJII 08/03/2017 1
YUKIMURA Makoto 02/05/2016 70