Espace membre de bruno28

Personnalités dont il est fan Voici la liste des personnalités dont ce membre est fan.


Il est fan de 10 personnalités.


Nom Fan depuis Nombre de fans

A

ADACHI Mitsuru 13/09/2014 89

H

HOJO Tsukasa 20/10/2014 213

I

INOUE Takehiko 20/10/2014 184
ISHIKAWA Saburô 07/12/2018 5

M

MORIMOTO Kozueko 19/06/2018 3

O

OBATA Takeshi 21/10/2014 321
OIMA Yoshitoki 21/06/2017 33

T

TAKAHASHI Rumiko 20/10/2014 135
TORIYAMA Akira 20/10/2014 337

U

URASAWA Naoki 20/10/2014 390