Espace membre de Jeango

Personnalités dont il est fan Voici la liste des personnalités dont ce membre est fan.


Il est fan de 40 personnalités.


Nom Fan depuis Nombre de fans

F

FUKUTANI Takashi 13/03/2017 5

H

HANAWA Kazuichi 13/03/2017 7
HAYASHIDA Q 19/11/2013 16
HIRATA Hiroshi 26/10/2015 29
HOJO Tsukasa 13/03/2017 213

I

IKEGAMI Ryoichi 13/03/2017 21
INOUE Takehiko 19/11/2013 185
ISHINOMORI Shotaro 26/10/2015 21
ITŌ Junji 26/10/2015 64

K

KAMIMURA Kazuo 13/03/2017 18
KAWAGUCHI Kaiji 13/03/2017 13
KOIKE Kazuo 13/03/2017 13
KOJIMA Goseki 13/03/2017 2

M

MARUO Suehiro 13/03/2017 22
MATSUMOTO Leiji 13/03/2017 57
MATSUMOTO Taiyō 26/10/2015 28
MIURA Kentaro 19/11/2013 182
MIYAZAKI Hayao 19/11/2013 233
MIZUKI Shigeru 13/03/2017 28
MOCHIZUKI Minetaro 13/03/2017 13
MORI Hideki 13/03/2017 1
MORITA Masanori 13/03/2017 16

N

NAGAI Go 26/10/2015 19
NAKAZAWA Keiji 13/03/2017 3
NIHEI Tsutomu 19/11/2013 71

O

ODA Eiichiro 26/10/2015 479
OKAMURA Yoshiyuki 13/03/2017 27
OTOMO Katsuhiro 13/03/2017 65

S

SHIRATO Sanpei 13/03/2017 3

T

TAKAHASHI Rumiko 13/03/2017 136
TANIGUCHI Jiro 13/03/2017 124
TATSUMI Yoshihiro 13/03/2017 5
TERASAWA Buichi 13/03/2017 28
TEZUKA Osamu 19/11/2013 132
TORIYAMA Akira 26/10/2015 338
TSUGE Yoshiharu 26/10/2015 2

U

UMEZU Kazuo 13/03/2017 18
URASAWA Naoki 19/11/2013 393
USUI Yoshito 26/10/2015 4

Y

YUKIMURA Makoto 19/11/2013 68