Espace membre de Ayastrange

Personnalités dont il est fan Voici la liste des personnalités dont ce membre est fan.


Il est fan de 31 personnalités.


Nom Fan depuis Nombre de fans

A

AMANO Akira 22/09/2013 45
ARAKAWA Hiromu 22/09/2013 273

F

FUJIWARA Cocoa 22/09/2013 13

H

HATORI Bisco 22/09/2013 17

I

IKEZAWA Satomi 22/09/2013 4
ISAYAMA Hajime 22/09/2013 52
ISHIKAWA Emi 22/09/2013 4

K

KAWAI Toko 22/09/2013 75
KEY 22/09/2013 8
KISHIMOTO Masashi 22/09/2013 194
KYUUGOU 22/09/2013 18

L

LYFOUNG Patricia 22/09/2013 6

M

MASHIMA Hiro 22/09/2013 288
MIYAZAKI Hayao 22/09/2013 231
MOTOMI Kyôsuke 22/09/2013 54

N

NAKAHARA Aya 22/09/2013 41
NAKAMURA Hikaru 04/10/2013 7
NITTA Youka 22/09/2013 25

S

SADAHIRO Mika 22/09/2013 8
SAKAI Mayu 22/09/2013 31
SUZUKI Tsuta 16/01/2014 15

T

TAKAGI Ryo 22/09/2013 18
TAKAHASHI Rumiko 22/09/2013 136
TAKANAGA Hinako 22/09/2013 96
TANEMURA Arina 22/09/2013 75
TOBOSO Yana 22/09/2013 105

W

WATASE Yuu 22/09/2013 174

Y

YAZAWA Ai 22/09/2013 193
YONEDA Kô 22/09/2013 41
YOSHIZUMI Wataru 22/09/2013 67
YUKI Kaori 22/09/2013 268