Espace membre de jufloju

Personnalités dont il est fan Voici la liste des personnalités dont ce membre est fan.


Il est fan de 13 personnalités.


Nom Fan depuis Nombre de fans

A

AMANO Akira 30/06/2012 45

I

INAGAKI Riichiro 21/10/2012 21
IWASHIRO Toshiaki 24/02/2012 15

K

KATŌ Kazue 01/07/2011 81
KISHIMOTO Masashi 01/07/2011 194

M

MASHIMA Hiro 01/07/2011 289
MURATA Yusuke 21/10/2012 61

O

OBATA Takeshi 11/08/2011 325
OH ! GREAT 05/03/2012 116
OHBA Tsugumi 11/08/2011 204

T

TOGASHI Yoshihiro 22/02/2012 118
TORIYAMA Akira 30/01/2012 337

U

URASAWA Naoki 28/06/2012 393