Espace membre de angel_666

Personnalités dont il est fan Voici la liste des personnalités dont ce membre est fan.


Il est fan de 17 personnalités.


Nom Fan depuis Nombre de fans

A

AKAMATSU Ken 15/09/2010 148
ARAKAWA Hiromu 16/09/2010 276

C

CLAMP 25/09/2010 538

F

FUJISAWA Tôru 15/09/2010 174

I

INOUE Takehiko 25/09/2010 185

K

KATSURA Masakazu 15/09/2010 151
KAWAGUCHI Kaiji 16/09/2010 13
KISHIMOTO Masashi 03/10/2010 194
KISHIMOTO Seishi 03/10/2010 65
KISHIRO Yukito 15/09/2010 76
KURUMADA Masami 15/09/2010 81

M

MASHIMA Hiro 15/09/2010 289
MINEKURA Kazuya 15/09/2010 51
MIYAZAKI Hayao 16/09/2010 233

O

OKU Hiroya 15/09/2010 52
OTOMO Katsuhiro 15/09/2010 65

T

TORIYAMA Akira 15/09/2010 338