Espace membre de yoannjuan

Personnalités dont il est fan Voici la liste des personnalités dont ce membre est fan.


Il est fan de 20 personnalités.


Nom Fan depuis Nombre de fans

A

ADACHI Mitsuru 21/09/2010 89
ASANO Inio 21/09/2010 121

F

FUJISAWA Tôru 21/09/2010 172
FURUYA Minoru 08/09/2011 3

H

HOTTA Yumi 21/09/2010 8

I

IKEGAMI Ryoichi 21/09/2010 21
INOUE Takehiko 21/09/2010 184
IWAAKI Hitoshi 21/09/2010 11

K

KANG Full 21/09/2010 4
KATSURA Masakazu 21/09/2010 151

M

MATSUMOTO Jiro 21/09/2010 5
MIURA Kentaro 21/09/2010 176

O

OKAZAKI Kyôko 21/09/2010 7

T

TAKAHASHI Rumiko 21/09/2010 134
TANIGUCHI Jiro 21/09/2010 125
TOGASHI Yoshihiro 21/09/2010 118
TOUME Kei 21/09/2010 54

U

URASAWA Naoki 21/09/2010 388

Y

YAMAMOTO Naoki 21/09/2010 3
YUKIMURA Makoto 21/09/2010 66