Espace membre de ivan isaak

Personnalités dont il est fan Voici la liste des personnalités dont ce membre est fan.


Il est fan de 26 personnalités.


Nom Fan depuis Nombre de fans

A

ARAI Hideki 15/09/2010 16
ASANO Inio 19/09/2010 122

D

DUCHOVNY David 17/09/2012 2

H

HARA Keiichi 19/09/2010 3
HYUNG MIN Woo 19/09/2010 8

I

INOUE Takehiko 15/09/2010 184
ISHINOMORI Shotaro 19/09/2010 21

K

KAWAGUCHI Kaiji 15/09/2010 13
KON Satoshi 19/09/2010 50
KONO Fumiyo 19/09/2010 16

M

MATSUMOTO Taiyō 15/09/2010 28

N

NINOMIYA Tomoko 15/09/2010 8

O

ONO Natsume 19/09/2010 10
OSADA Yuko 19/09/2010 15

S

SAMURA Hiroaki 07/10/2010 41
SHINKAI Makoto 19/09/2010 42
SORACHI Hideaki 02/10/2010 38

T

TAKAHASHI Rumiko 19/09/2010 136
TAKAHASHI Tsutomu 15/09/2010 37
TAKAHATA Isao 19/09/2010 24
TANIGUCHI Jiro 15/09/2010 124
TEZUKA Osamu 15/09/2010 132
TORIYAMA Akira 15/09/2010 337
TSUCHIDA Seiki 15/09/2010 7

U

URASAWA Naoki 15/09/2010 393

Y

YONEHARA Hideyuki 15/09/2010 20