Espace membre de bruno28

Personnalités dont il est fan Voici la liste des personnalités dont ce membre est fan.


Il est fan de 10 personnalités.


Nom Fan depuis Nombre de fans

A

ADACHI Mitsuru 13/09/2014 88

H

HOJO Tsukasa 20/10/2014 211

I

INOUE Takehiko 20/10/2014 180
ISHIKAWA Saburô 07/12/2018 5

M

MORIMOTO Kozueko 19/06/2018 3

O

OBATA Takeshi 21/10/2014 319
OIMA Yoshitoki 21/06/2017 30

T

TAKAHASHI Rumiko 20/10/2014 132
TORIYAMA Akira 20/10/2014 334

U

URASAWA Naoki 20/10/2014 387