Espace membre de Sherryn

Personnalités dont il est fan Voici la liste des personnalités dont ce membre est fan.


Il est fan de 25 personnalités.


Nom Fan depuis Nombre de fans

À RENOMMER 15/09/2010 1

B

BENJAMIN 15/09/2010 35

C

CLAMP 15/09/2010 540

D

DE RIBAUPIERRE Claude 26/04/2011 5
DEMILLY Aurore 23/10/2011 5

H

HIGURI You 15/09/2010 16

I

IGARASHI Yumiko 15/09/2010 22
INOUE Takehiko 15/09/2010 187

K

KAMIMURA Kazuo 15/01/2014 19
KAWAI Toko 15/09/2010 75

L

LYFOUNG Patricia 23/10/2011 6

M

MIYAZAKI Hayao 15/09/2010 233
MIZUSHIRO Setona 15/09/2010 156

N

NANANAN Kiriko 15/09/2010 12

O

OBATA Takeshi 15/09/2010 329

S

SHIMIZU Reiko 15/09/2010 21
SUMERAGI Natsuki 16/09/2010 7

T

TAKANAGA Hinako 21/04/2011 96
TAKAYA Natsuki 15/09/2010 149
TAMURA Yumi 15/09/2010 20
TANIGUCHI Jiro 15/09/2010 124
TEZUKA Osamu 15/09/2010 133

U

URASAWA Naoki 15/09/2010 394

Y

YAZAWA Ai 15/09/2010 195
YUKI Kaori 15/09/2010 269