Espace membre de ChuKoa

Personnalités dont il est fan Voici la liste des personnalités dont ce membre est fan.


Il est fan de 21 personnalités.


Nom Fan depuis Nombre de fans

A

ARAKAWA Hiromu 26/02/2016 268

B

BABLET Mathieu 14/12/2016 4

I

INOUE Takehiko 25/09/2016 182
ISHIDA Sui 15/06/2017 53

K

KISHIRO Yukito 30/03/2017 75
KUBO Tite 26/02/2016 140

L

LARRAZ Pepe 14/12/2016 1

M

MASHIMA Hiro 26/02/2016 285
MIURA Kentaro 29/05/2016 172
MURATA Yusuke 26/02/2016 58

O

OBATA Takeshi 26/02/2016 319
ODA Eiichiro 26/02/2016 475
OHBA Tsugumi 26/02/2016 200
OIMA Yoshitoki 05/05/2016 31

S

SAKURAI Gamon 30/03/2017 5
SANBE Kei 29/05/2016 38

T

TOBOSO Yana 26/02/2016 102
TONOGAI Yoshiki 26/02/2016 80
TORIYAMA Akira 26/02/2016 335
TSUINA Miura 30/03/2017 6
TSUTSUI Tetsuya 25/04/2016 165