Comic Blade Avarus

Voici les séries manga prépubliées dans le magazine japonais Comic Blade Avarus répertoriées sur Manga Sanctuary.
15 séries manga parues dans Comic Blade Avarus sont actuellement référencées dans notre base de données.
Akatsuki no Yami
Manga de 2008
Ayumi KANO
Yumiko KAWAI
Alice au Royaume de Coeur
Manga de 2008
Soumei HOSHINO
QUINROSE
QUINROSE
Boku to Kanojo no XXX
Manga de 2002
Ai MORINAGA
Ai MORINAGA
Coda
Manga de 2010
Hitoshi ICHIMURA
Hitoshi ICHIMURA
Finlandia - Santa Yousei Gakkô
Manga de 2011
Mei NOGUCHI
Mei NOGUCHI
Flat
Manga de 2008
Natsu AOGIRI
Natsu AOGIRI
Ilegenes
Manga de 2008
Kachiru ISHIZUE
Mizuna KUWABARA
Monochrome Factor
Manga de 2004
Kaili SORANO
Kaili SORANO
Number
Manga de 2008
Kawori TSUBAKI
Kawori TSUBAKI
Princess Nightmare
Manga de 2008
Mei NOGUCHI
Mei NOGUCHI
Sengaku
Manga de 2009
Hinoki KINO
Jo-El AZARA
Tactics
Manga de 2002
Sakura KINOSHITA
Kazuko HIGASHIYAMA
Vassalord
Manga de 2006
Nanae CHRONO
Nanae CHRONO
Working Holiday
Manga de 2009
Ayako KOYAMA
Tsukasa SAKAKI